Faculty-Bethel Bible College, Guntur, Andhra Pradesh

# Name Qualification Courses Taught Branch Nature of Faculty
Bethel Bible College, Guntur
1 REV. DR. S. ROBERTSON B.TH., B.D., M.A. (PUBLIC ADMINISTRATION), M.A. (SANSKRIT), M.TH.,D.TH., B.Th., B.D., M.Th., D.Th., RELIGION Principal
2 REV. CHITTI BABU CHILAPARAPU B.SC., B.D., M.TH., B.D., OLD TESTAMENT Core Faculty
3 REV. SANTOSH KUMAR SINGH B.A., B.TH., B.D., M.TH., B.D., ETHICS Core Faculty
4 REV. DR. SETHE P.A. B.COM., B.D., M.TH., D.TH., B.D., SOCIAL ANALYSIS Core Faculty
5 DR. P.K. REEJA B.COM., B.D., M.TH., D.TH., B.D., COMMUNICATION Core Faculty
6 MR. RAJU DUNNA B.COM., B.D., M.TH., B.D., COUNSELLING Core Faculty
7 REV. DR. BABU EMMANUEL B.A., B.D., M.A., M.TH., D.TH., B.D., NEW TESTAMENT Core Faculty
8 MR. REJI GEORGE B.SC., M.SC., B.D., M.TH., (D.TH.,) B.D., NEW TESTAMENT Core Faculty
9 REV. N S J SUDHIR B.SC, PGDBA, MBA, BD, M.TH. M.A. B.D. HISTORY OF CHRISTIANITY Core Faculty
10 MR. A. KOTESWARA RAO B.TECH., B.D., M.TH. B.D. OLD TESTAMENT Core Faculty
11 MR. NEUTO KIHO B.A., B.D., M.TH. B.D. HISTORY OF CHRISTIANITY Core Faculty
12 MS. K KEZIAH GLORY B.SC, B.D., M.TH. B.D. NEW TESTAMENT Core Faculty
13 MS. PALLIKONDA DAISY SOLOMON KUMARI B.D., M.TH. B.D. RELIGION Core Faculty